Etusivu » Evästeet ja tietosuojaseloste

Evästeet ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

  • Vertaito / Koivula
  • puh. 044 – 9853023
  • info@vertaito.com
  • Verkkosivusto: vertaito.com

Rekisterin nimi

Vertaito.com asiakasrekisteri.

Evästeet

Kun vierailjat jättävät kommentin, keräämme tiedon joka näkyy kommenttikentässä. IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden hoitaminen, hallinnointi ja kehittäminen, tuotteiden tarjoamiseen, toimittamiseen ja kehittämiseen, asiakaskokemuksien tuottamiseen ja kehittämiseen, analytiikkaan ja laskuttamiseen. Henkilötietoja voidaan myös käsitellään reklamaatioiden ja mahdollisten vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Henkilötietoja voidaan käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään sähköisessä markkinoinnissa.

Henkilötietojen käyttäminen markkinointitarkoituksiin perustuu käyttäjältä saatuun suostumukseen ja käyttäjällä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu markkinointi. Kiellon voi verkkopalvelun rekisteröitynyt käyttäjä tehdä omalla tilillään.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse eikä luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Henkilön perus- ja yhteystiedot kuten:
etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja asiakasnumero.
– Henkilön vahvistama markkinointilupa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. tilauksista, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median palvelujen kautta.

Tietojen luovutus

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Vertaito.com voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä sekä poistoa. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle info@vertaito.com. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä, Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse info@vertaito.com rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).